CULROC
Credit Union League of the Republic of China 

| 網站導覽
|English Version|
回首頁
   
   
   
   
 
   
   
 
    最新消息 年度報告 新聞報導 活動交流  
 
最新消息   HOT News!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

 

主題
106年度第2期原民貸專案額度已近額滿通知

日期

2017-08-28

公告組室

督導組

內容說明

一、本期5,000萬額度至8/28上午10:00可登記剩餘貸放餘額約280餘萬,請已完成放款作業但尚未登記社盡速通報上傳登記額度,以免影響權益。

二、完成登記社請務必上網檢核已登記額度是否有誤;查詢網址(儲蓄互助社業務入口網):http://60.249.1.57/cu/

 

   
檔案下載

 

 

 
       
 
 
   
   
 

   
     

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

最佳瀏覽解析度 1024*768

中華民國儲蓄互助協會 地址:台中市北區北平路一段33號 電話:04-22917272 傳真:04-22969443