CULROC
Credit Union League of the Republic of China 

| 網站導覽
|English Version|
回首頁
   
   
   
   
 
   
   
 
    最新消息 年度報告 新聞報導 活動交流  
 
最新消息   HOT News!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

 

主題
107年度社員團體互助基金抽獎活動得獎名單

日期

2018-12-13

公告組室

督導組

內容說明

107年度社員團體互助基金抽獎活動,
於107.12.7辦理完成,本次得獎者共7名,
每人獲得iphone8手機一台,得獎名單如下:

磐頂社 蘇○如、
華德社 李○民、
人倫社 全○妤、
中正社 洪○美、
民權社 洪○鈺、
海星社 林○君、
靜浦社 林○進

 

   
檔案下載

 

 

 
       
 
 
   
   
 

   
     

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

最佳瀏覽解析度 1024*768

中華民國儲蓄互助協會 地址:台中市北區北平路一段33號 電話:04-22917272 傳真:04-22969443