CULROC
Credit Union League of the Republic of China 

| 網站導覽
|English Version|
回首頁
   
   
   
   
 
   
   
 
    最新消息 年度報告 新聞報導 活動交流  
 
最新消息   HOT News!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

 

主題
儲蓄互助社資金轉存金融機構公文

日期

2019-03-13

公告組室

行政組

內容說明

轉知108年1月30日金管會召開「研商鼓勵金融機構收受儲蓄互助社餘裕資金
會議」重要結論。

 

   
檔案下載

 

 

 
       
 
 
   
   
 

   
     

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

最佳瀏覽解析度 1024*768

中華民國儲蓄互助協會 地址:台中市北區北平路一段33號 電話:04-22917272 傳真:04-22969443