CULROC
Credit Union League of the Republic of China 

| 網站導覽
|English Version|
回首頁
   
   
   
   
 
   
   
 
    最新消息 年度報告 新聞報導 活動交流  
 
最新消息   HOT News!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

 

主題
本會2019年儲互盃三對三籃球社區聯誼賽開始報名

日期

2019-08-06

公告組室

行政組

內容說明

詳情請見活動簡章,並檢附地點交通路線圖各1份。
報名請上BeClass報名系統:
(1)西區(臺中場):
https://www.beclass.com/rid=22415395ce35806d5aa6
(2)東區(花蓮場):
https://www.beclass.com/rid=22416525d43eba817982

(凡是儲蓄互助社組隊報名費減半,繳款時請仍依原報名人數金額繳款,本
會將於活動當日退還一半報名費給您)

 

   
檔案下載

 

 

 
       
 
 
   
   
 

   
     

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

最佳瀏覽解析度 1024*768

中華民國儲蓄互助協會 地址:台中市北區北平路一段33號 電話:04-22917272 傳真:04-22969443